Onze richtlijnen

Almazonia is de combinatie van de Portugese woorden "Alma" (ziel) en "Amazônia" (Amazone). Dit betekent voor ons dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Voor Almazonia betekent dit dat onze groei niet ten koste mag gaan van de levensomstandigheden van de inheemse bevolking en van de biodiversiteit van het Amazoneregenwoud.

Om dit te realiseren, laten we ons leiden door de volgende 5 principes:

Direct kopen bij de teler

Het leren kennen van de leveranciers stelt ons in staat om diegenen te selecteren die toegewijd zijn aan hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel voor mens en milieu.

Het koesteren van de lokale gemeenschap

De inheemse bevolking is de belangrijkste schakel om de biodiversiteit van het Amazoneregenwoud te beschermen. Middels het duurzaam verbeteren van hun inkomen en hun leefomstandigheden, ontmoedigen we de beschadiging aan het levende bos.

Verantwoordelijk bosbeheer

Wij sluiten enkel handelsovereenkomsten met gemeenschappen die zijn toegewijd om het levende regenwoud te beschermen. Daarnaast koopt Almazonia gekapte stukken grond. Hier groeien we de Amazoneregenwoud terug en installeren we een agroforestry systeem.

Een eerlijke en transparante commerciële keten

Almazonia biedt een transparante productieketen met een eerlijke betaling voor een ieder betrokken, van palmboom tot handpalm.

Bewustwording producent en consument

Wij zullen actief de wereld informeren en overtuigen dat productie en consumptie niet ten koste mag gaan van de levensomstandigheden van de inheemse gemeenschappen en de biodiversiteit van het Amazoneregenwoud. Dit moet ertoe leiden dat mensen bewuster gaan kiezen en dat ze een integraal en actief onderdeel worden in de realisatie van duurzame economie.